InSighting хА0с дишане

April 2023

InSighting Медитативна зона

26 April ⇨ 19:09 - 22:09

INSIGHTING МЕДИТАТИВНА ЗОНА Зоната за автентична медитация, където нещата просто се случват  26 АПРИЛ – 19:09 Какво е InSighting Медитативна зона? InSighting Медитативна зона е най-авангардната и без преувеличение най-елитарната до момента InSighting инициатива. Тя е автономна зона, която се отваря за над 3 часа всяка седмица в месеца в InSighting Център, събирайки на едно място хора със сериозни интереси в […]

Find out more »

InSighting Медитативна зона

20 April ⇨ 19:09 - 22:09

INSIGHTING МЕДИТАТИВНА ЗОНА Зоната за автентична медитация, където нещата просто се случват  20 АПРИЛ – 19:09 Какво е InSighting Медитативна зона? InSighting Медитативна зона е най-авангардната и без преувеличение най-елитарната до момента InSighting инициатива. Тя е автономна зона, която се отваря за над 3 часа всяка седмица в месеца в InSighting Център, събирайки на едно място хора със сериозни интереси в […]

Find out more »

InSighting Медитативна зона

13 April ⇨ 19:09 - 22:09

INSIGHTING МЕДИТАТИВНА ЗОНА Зоната за автентична медитация, където нещата просто се случват  13 АПРИЛ – 19:09 Какво е InSighting Медитативна зона? InSighting Медитативна зона е най-авангардната и без преувеличение най-елитарната до момента InSighting инициатива. Тя е автономна зона, която се отваря за над 3 часа всяка седмица в месеца в InSighting Център, събирайки на едно място хора със сериозни интереси в […]

Find out more »

InSighting Медитативна зона

6 April ⇨ 19:09 - 22:09

INSIGHTING МЕДИТАТИВНА ЗОНА Зоната за автентична медитация, където нещата просто се случват  6 АПРИЛ – 19:09 Какво е InSighting Медитативна зона? InSighting Медитативна зона е най-авангардната и без преувеличение най-елитарната до момента InSighting инициатива. Тя е автономна зона, която се отваря за над 3 часа всяка седмица в месеца в InSighting Център, събирайки на едно място хора със сериозни интереси в […]

Find out more »

March 2023

InSighting Медитативна зона

2 March ⇨ 19:09 - 22:09

INSIGHTING МЕДИТАТИВНА ЗОНА Зоната за автентична медитация, където нещата просто се случват  2 МАРТ – 19:09 Какво е InSighting Медитативна зона? InSighting Медитативна зона е най-авангардната и без преувеличение най-елитарната до момента InSighting инициатива. Тя е автономна зона, която се отваря за над 3 часа всяка седмица в месеца в InSighting Център, събирайки на едно място хора със сериозни интереси в […]

Find out more »

InSighting Медитативна зона

30 March ⇨ 19:09 - 22:09

INSIGHTING МЕДИТАТИВНА ЗОНА Зоната за автентична медитация, където нещата просто се случват  30 МАРТ – 19:09 Какво е InSighting Медитативна зона? InSighting Медитативна зона е най-авангардната и без преувеличение най-елитарната до момента InSighting инициатива. Тя е автономна зона, която се отваря за над 3 часа всяка седмица в месеца в InSighting Център, събирайки на едно място хора със сериозни интереси в […]

Find out more »

InSighting Медитативна зона

23 March ⇨ 19:09 - 22:09

INSIGHTING МЕДИТАТИВНА ЗОНА Зоната за автентична медитация, където нещата просто се случват  23 МАРТ – 19:09 Какво е InSighting Медитативна зона? InSighting Медитативна зона е най-авангардната и без преувеличение най-елитарната до момента InSighting инициатива. Тя е автономна зона, която се отваря за над 3 часа всяка седмица в месеца в InSighting Център, събирайки на едно място хора със сериозни интереси в […]

Find out more »

InSighting Медитативна зона

15 March ⇨ 19:09 - 22:09

INSIGHTING МЕДИТАТИВНА ЗОНА Зоната за автентична медитация, където нещата просто се случват  15 МАРТ – 19:09 Какво е InSighting Медитативна зона? InSighting Медитативна зона е най-авангардната и без преувеличение най-елитарната до момента InSighting инициатива. Тя е автономна зона, която се отваря за над 3 часа всяка седмица в месеца в InSighting Център, събирайки на едно място хора със сериозни интереси в […]

Find out more »

InSighting Медитативна зона

9 March ⇨ 19:09 - 22:09

INSIGHTING МЕДИТАТИВНА ЗОНА Зоната за автентична медитация, където нещата просто се случват  9 МАРТ – 19:09 Какво е InSighting Медитативна зона? InSighting Медитативна зона е най-авангардната и без преувеличение най-елитарната до момента InSighting инициатива. Тя е автономна зона, която се отваря за над 3 часа всяка седмица в месеца в InSighting Център, събирайки на едно място хора със сериозни интереси в […]

Find out more »

February 2023

InSighting Медитативна зона

23 February ⇨ 19:09 - 22:09

INSIGHTING МЕДИТАТИВНА ЗОНА Зоната за автентична медитация, където нещата просто се случват  23 ФЕВРУАРИ – 19:09 Какво е InSighting Медитативна зона? InSighting Медитативна зона е най-авангардната и без преувеличение най-елитарната до момента InSighting инициатива. Тя е автономна зона, която се отваря за над 3 часа всяка седмица в месеца в InSighting Център, събирайки на едно място хора със сериозни интереси в […]

Find out more »
Copyright © 2023 InSighting.org